lukieland

Om Stiftelsen Lukas Knutssons minnesfond

Stiftelsen Lukas Knutssons minnesfond startades i november 2002 och har tillkommit genom frivilliga donationer till minne av Lukas Knutsson, 1964-06-20 – 2002-10-11.

Ordförande i stiftelsen är Sabine Knutsson och i styrelsen sitter Patricia Arnolds och Boel Stier. 

Stiftelsen delar årligen ut utmärkelsen The Cold Steel Award för att uppmärksamma enastående insatser inom fallskärmshoppning och/eller BASE-hoppning.

Se vilka som har mottagit utmärkelsen under fliken The Cold Steel Award.

Du är varmt välkommen att lämna ett bidrag till Stiftelsen Lukas Knutssons minnesfond genom SBAB 9252 19 11925. Hör gärna av dig till oss på coldsteel.lukieland@gmail.com.